VAŠE DETE U SIGURNIM RUKAMA

USLUGE

PREGLEDI PEDIJATRA

SISTEMATSKI PREGLEDI

SAVETI ZA PRAVILNU ISHRANU

 • Opšti pedijatrijski pregled novorođenčadi, odojčadi, male, predškolske i školske dece
 • Praćenje napredovanja deteta u telesnoj masi i dužini, određivanje BMI i praćenje krivulja rasta
 • Ocena stepena ishranjenosti dece
 • Merenje debljine potkožnog masnog tkiva
 • Subspecialistički pedijatrijski pregledi
 • Savetovalište za zdravu decu
 • Praćenje pravilnog psihomotornog razvoja
 • Određivanje procenta masti u organizmu
 • Određivanje krvne slike
 • Inhalaciona terapija
 • Injekciona terapija
 • Saveti za negu, ishranu, vakcinaciju i sticanje zdravih životnih navika
 • Sastavljanje jelovnika za decu sa povećanom telesnom masom
 • Pulsna oksimetrija
 • Sastavljanje jelovnika za decu za različitim hroničnim oboljenjima

O NAMA

Prim. dr sci. med. Momčilo Pavlović je završio Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu. Specijalistički ispit iz pedijatrije je položio na Univerzitetskoj dečjoj klinici u Beogradu 1995. godine sa odlikom i posebnim isticanjem. Magistrirao je 2004. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu (oblast digestivnog sistema), a užu specijalizaciju iz gastroenterohepatologije na istom fakultetu je završio 2006. godine. Titulu primarijusa je stekao 2009. godine. Doktorsku disertaciju je odbranio 2012. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu

Radio je u Školskom dispanzeru, a potom prelazi na Dečje odeljenje Opšte bolnice Subotica gde je proveo dvadeset godina. Od 2003.-2012. godine je obavljao dužnost načelnika Dečjeg odeljenja, a na Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera u Subotici je radio kao profesor, gde je osmislio i osnovao dva smera u okviru medicinskog polja.

U okviru strukovnog rada je bio predsednik Pedijatrijske sekcije podružnice Subotica i član predsedništva Udruženja pedijatara Srbije i Crne Gore, predsedništva Udruženja pedijatara Srbije i predsedništva Pedijatrijske sekcije Srbije. U Pedijatrijskoj sekciji Srbije aktivno je učestvovao kao organizator, komoderator i predavač. Dobitnik je zahvalnica, diplome i plakete dodeljenih od strane Društva lekara Subotice, Vojvodine i Srbije.

Pohađao je Second Eastern European workshop for Pediatric Hepatology in Visegrad Hungary 2008. godine i Gastroenterology Summer School ESPHGAN Budva 2011. godine. U okviru razmene boravio je na usavršavanju u Kindermedizinisches Zentrum Liestal u Švajcarskoj. Na seminarima Pedijatrijske škole Srbije je bio predavač po pozivu iz oblasti gastroenterologije. Aktivno je učestvovao i bio predavač na više domaćih, evropskih i svetskih kongresa. Takođe je dobitnik International Healthcare Aword-2016 od strane International Society of Paediatric Gastroenterology, Hepatobiliary, Transplant and Nutrition (SPGHTN), koja mu je dodeljena na kongresu PGHTNCON-2016 u Jaipuru (Indija), visokog priznanja koje se dodeljuje dečjim gastroenterolozima, nutricionistima i dečjim hirurzima iz celog sveta za izuzetan doprinos u medicinskom polju.

Autor je brošure ,,Ishrana odojčeta” koja je publikovana 2006. godine, i dostupna na web stranici. Do sada je objavio 66 naučno-stručnih radova, od kojih su 22 u celini objavljeni u domaćim i stranim časopisima. Član je uređivačkih odbora u pet inostranih časopisa, a do sada je bio recezent u dvadeset jednom stranom časopisu. Njegovi radovi su citirani u  više od 160 članaka.

Prim. dr sci. med.  MOMČILO PAVLOVIĆ

Pedijatar

subspec. gastroenterohepatolog

Dr TATJANA ILIĆ

Pedijatar

subspec.

endokrinolog

Sredom i Petkom

 od 16-19h

CENOVNIK

USLUGA

CENA

KONTROLNI PEDIJATRIJSKI PREGLED

SISTEMATSKI PREGLED (SA ODREĐIVANJEM KRVNE SLIKE)

SISTEMATSKI PREGLED

KONSULTACIJA PSIHOLOGA

SAVETOVANJE BEZ DETETA

(ANALIZA TOKA BOLESTI, LABORATORIJSKIH NALAZA)

PRVI OPŠTI PEDIJATRIJSKI PREGLED

2500 RSD

1500 RSD

3000 RSD

2500 RSD

3000 RSD

2000 RSD

1000 RSD

3000 RSD

3000 RSD

1000 RSD

SUBSPECIJALISTIČKI PREGLED-PRVI

SUBSPECIJALISTIČKI PREGLED-KONTROLNI

(KONTROLA U OKVIRU 1. MESECA OD PRVOG PREGLEDA)

PREVIJANJE RANE ILI OPEKOTINA

SASTAVLJANJE JELOVNIKA SA PREGLEDOM

 

KONTAKT

Prvomajska 20, 24000 Subotica

 

Tel: +381 24 555 250

 

Mob: +381 065 9555 250

 

ordinacija@drpavlovic.rs

 

www.drpavlovic.rs

 

RADNO VREME

9-13h i 16-19h radnim danom

9-13h subotom

Pregledi se zakazuju telefonski, ali nikoga ko dođe nezakazano ne vraćamo.

Press Clipping :

 

USLUGE

O NAMA

CENOVNIK

GALERIJA

SAVETI

KONTAKT